Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2017

Σας ανακοινώνουμε ότι οι παρακάτω φοιτητές  σε αλφαβητική σειρά έχουν επιλεγεί για το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΠΘ* για τη χρονική περίοδο Ιούλιος-Αύγουστος:

 • Κωνσταντίνος Βαρβούτας
 • Κυριάκος Γαβριηλίδης
 • Πολυδεύκης Γκάγκος
 • Δημήτριος Ηλιάδης
 • Αικατερίνη Ιντζεβίδου
 • Καλλιόπη Λαζαρίδου
 • Κωνσταντίνος Μουλαδένιος
 • Δημήτριος Μουλάς
 • Σωτήριος Παπαδόπουλος
 • Κωσταντίνα Παπαδοπούλου
 • Κωσταντίνος Σαϊτάς-Ζαρκιας
 • Νικόλαος Σεργίου
 • Ιωάννης Τυροθουλάκης
 • Παναγιώτης Χατζηαντωνίου

Επιπροσθέτως,  έχουν εγκριθεί 5 (πέντε) ακόμη θέσεις για την ίδια χρονική περίοδο. Ως εκ τούτου καλούμε τους φοιτητές που ενδιαφέρονται για πρακτική άσκηση στα παραπάνω πλαίσια να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στέλνοντας ένα email στο gtheocha@csd.auth.gr  μέχρι 5/5/2017.

Στην περίπτωση που ένας φοιτητής επιλεγεί για πρακτική μέσω της κανονικής διαδικασίας, (με ακαδημαϊκά κριτήρια) αυτό αυτόματα θα αντιστοιχεί στη δήλωση του συγκεκριμένου μαθήματος χωρίς να χρειάζεται ο φοιτητής να το έχει δηλώσει στην κανονική δήλωση μαθημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες:

Γεωργία Θεοχάρη: τηλ. 2310-998164, email: gtheocha@csd.auth.gr

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ: τηλ. 2310-997193

 

*Το Πρόγραμμα “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.”, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014 – 2020.