Πρακτική άσκηση στη Google

Σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης στη Google,οι αιτήσεις είναι ανοιχτές μέχρι τις 12 Νοεμβρίου 2017, και η άσκηση θα ξεκινήσει μέσα στον Ιανουάριο του 2018. Περισσότερες πληροφορίες για την θέση καθώς και φόρμα υποβολής της αίτησης εδώ.