Ανακοίνωση θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ και υποβολής αιτήσεων

Το Τμήμα Πληροφορικής συμμετέχει στο πρόγραμμα «Πρακτική άσκηση φοιτητών ΑΠΘ» που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» 2014-2020. Το πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να ασκηθούν για χρονικό διάστημα τριών μηνών (σε καθεστώς ημιαπασχόλησης σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους φορείς, που παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης, χωρίς οικονομική και ασφαλιστική υποχρέωση των φορέων υποδοχής (εργοδότης των ασκούμενων είναι ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ). Το πρόγραμμα έχει στόχο να προσφέρει στους φοιτητές εργασιακή εμπειρία και να τους φέρει σε επαφή με πιθανούς μελλοντικούς χώρους εργασίας.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής:

  • Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι επιλεγόμενο μάθημα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (NGE-07-02-151) και αντιστοιχεί σε 5 ECTS χωρίς να υπάρχει βαθμολογία και χωρίς να συνεισφέρει στο βαθμό πτυχίου.
  • Προσφέρεται στο 7ο και εναλλακτικά στο 8ο εξάμηνο.
  • Ως περίοδοι πρακτικής άσκησης έχουν καθοριστεί: (α) Απρίλιος-Ιούνιος και (β) Ιούλιος-Σεπτέμβριος με διάρκεια τριών μηνών (για κάθε περίοδο).
  • Υπεύθυνος Καθηγητής του Μαθήματος είναι ο Καθηγητής Ελευθέριος Αγγελής και επόπτες από κάθε κατεύθυνση τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος: Δ. Βράκας, Π. Νικοπολιτίδης, Σ. Δημητριάδης και Ν. Νικολαΐδης. Γραμματειακή Υποστήριξη η κ. Γ. Θεοχάρη ( gtheocha@csd.auth.gr)
  • Οι διαθέσιμες θέσεις για την τρέχουσα περίοδο 2016-2017 είναι 28.

Καλούμε τους φοιτητές που ενδιαφέρονται για πρακτική άσκηση στα παραπάνω πλαίσια να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμπληρώνοντας μέχρι τις 28/2/2017 τη φόρμα.

 

Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από περισσότερους από 28 φοιτητές, θα υπάρξει επιλογή με ακαδημαϊκά κριτήρια . Επίσης στην περίπτωση που ένας φοιτητής επιλεγεί για πρακτική μέσω της παραπάνω διαδικασίας, αυτό αυτόματα θα αντιστοιχεί στη δήλωση του συγκεκριμένου μαθήματος χωρίς να χρειάζεται ο φοιτητής να το έχει δηλώσει στην κανονική δήλωση μαθημάτων (με καταληκτική ημερομηνία 28/2/2016).

Περισσότερες πληροφορίες:

Γεωργία Θεοχάρη: τηλ. 2310-998164, email: gtheocha@csd.auth.gr

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ: τηλ. 2310-997178