ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ μέσω ΕΣΠΑ, κενές θέσεις για Ιούλιο-Σεπτέμβριο (μερικής απασχόλησης)

Προέκυψαν τρεις (3) κενές θέσεις για Ιούλιο-Σεπτέμβριο (σε Ιδιωτικούς Φορείς Υποδοχής) για πρακτική μέσω ΕΣΠΑ. Παρακαλείται όποιος επιθυμεί, να εκδηλώσει ενδιαφέρον συμπληρώνοντας τη φόρμα έως 18/3/2019. Σημειώνουμε και πάλι ότι σε περίπτωση που αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με ακαδημαϊκά κριτήρια.