Πρακτική Ασκηση Μέσω ΕΣΠΑ-ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές δεν εχουν βρει φορέα Υποδοχής για την Πρακτική Άσκηση της χρονικης περιόδου 7ος-9ος 2017, να περάσουν ΑΜΕΣΑ από το γραφείο 9 (Ημιόροφος), Γ. Θεοχάρη 998164