Ανακοίνωση θέσεων Πρακτικής Άσκησης και υποβολή Αιτήσεων-Επείγον

Το Τμήμα Πληροφορικής συμμετέχει στο πρόγραμμα «Πρακτική άσκηση φοιτητών ΑΠΘ» που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» 2014-2020. Το πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να ασκηθούν για χρονικό διάστημα έως τριών μηνών (σε καθεστώς ημιαπασχόλησης σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους φορείς, που παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης, χωρίς οικονομική και ασφαλιστική υποχρέωση των φορέων υποδοχής (εργοδότης των ασκούμενων είναι ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ). Το πρόγραμμα έχει στόχο να προσφέρει στους φοιτητές εργασιακή εμπειρία και να τους φέρει σε επαφή με πιθανούς μελλοντικούς χώρους εργασίας.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής:

  • Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι επιλεγόμενο μάθημα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (NGE-07-02-151) και αντιστοιχεί σε 5 ECTS χωρίς να υπάρχει βαθμολογία και χωρίς να συνεισφέρει στο βαθμό πτυχίου.
  • Προσφέρεται στο 7ο και εναλλακτικά στο 8ο εξάμηνο.
  • Ως περίοδοι πρακτικής άσκησης έχουν καθοριστεί: (α) Μάρτιος-Μάιος και (β) Ιούλιος-Σεπτέμβριος. 
  • Υπεύθυνος Καθηγητής του Μαθήματος είναι ο Αναπλ. Καθηγητής Ελευθέριος Αγγελής και επόπτες από κάθε κατεύθυνση τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος: Δ. Βράκα, Π. Νικοπολιτίδη, Σ. Δημητριάδη και Ν. Νικολαΐδη. Γραμματειακή Υποστήριξη η κ. Γ. Θεοχάρη ( gtheocha@csd.auth.gr)
  • Οι διαθέσιμες θέσεις για την τρέχουσα περίοδο (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)είναι 10.

Καλούμε τους φοιτητές που ενδιαφέρονται για πρακτική άσκηση στα παραπάνω πλαίσια να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στέλνοντας ένα email στο gtheocha@csd.auth.gr  μέχρι τις 7/6/2016

Στην περίπτωση που ένας φοιτητής επιλεγεί για πρακτική μέσω της παραπάνω διαδικασίας, (με ακαδημαϊκά κριτήρια) αυτό αυτόματα θα αντιστοιχεί στη δήλωση του συγκεκριμένου μαθήματος χωρίς να χρειάζεται ο φοιτητής να το έχει δηλώσει στην κανονική δήλωση μαθημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες:

Γεωργία Θεοχάρη: τηλ. 2310-998164, email: gtheocha@csd.auth.gr

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ: τηλ. 2310-997067