ΕΠΕΙΓΟΝ-ανακοίνωση εγγγραφής στο e-learning (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)

Παρακαλούνται ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ κάνανε αίτηση για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ να κάνουν την εγγραφή τους στο αντίστοιχο μάθημα στο elearning (NGE-07-02)