Ανακοίνωση για αιτήσεις για θέση Πρακτικής Άσκησης εκτός του Προγράμματος ΕΣΠΑ-Marmor SG SA

Ο Φορέας Υποδοχής «”Marmor SG SA”» δραστηριοποιείται στον τομέα της επεξεργασίας μαρμάρου με έδρα στο Καβαλάρι Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να απασχολήσει  1 προπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια του Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ ή ΗΜΜΥ Α.Π.Θ.  για Πρακτική Άσκηση ως Help Desk Support  με έναρξη από τον Σεπτέμβριο και για έξι μήνες. Η μηνιαία αμοιβή θα είναι 250 € μικτά (239,89 € καθαρή μηνιαία αμοιβή + 10,11 € ΙΚΑ). Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα της ΔΑΣΤΑ