Ανακοίνωση για αιτήσεις για θέση Πρακτικής Άσκησης εκτός του Προγράμματος ΕΣΠΑ-Marmor SG SA

Ο Φορέας Υποδοχής «Marmor SG SA» δραστηριοποιείται στον τομέα της επεξεργασίας μαρμάρου με έδρα στο Καβαλάρι Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να απασχολήσει  1 προπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια του Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ.  για Πρακτική Άσκηση στο Λογιστήριο  με έναρξη από τον Ιούνιο και για έξι μήνες. Η μηνιαία αμοιβή θα είναι 250 € μικτά (239,89 € καθαρή μηνιαία αμοιβή + 10,11 € ΙΚΑ)

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα της ΔΑΣΤΑ