Πρακτική Άσκηση εκτός ΕΣΠΑ στο Φορέα Υποδοχής Bluchip, με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Η εταιρειά Bluchip, με έδρα στην Θεσσαλονίκη, η οποία δραστηριοποιείται από το 2010 στην κατασκευή και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων επιθυμεί να απασχολήσει ένα προπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια από το Τμήμα Πληροφορικής για εξάμηνη πρακτική άσκηση.

  Η μηνιαία αμοιβή θα είναι 250 € μικτά (239,89 € καθαρή μηνιαία αμοιβή + 10,11 € ΙΚΑ).

Θα αναγνωριστούν πέντε ECTS.

Περισσσότερες πληροφοίες εδώ.