Πρακτική Ασκηση Μέσω ΕΣΠΑ-επείγον

Παρακαλούνται οι φοιτητές  που εχουν επιλειγεί να κάνουν πρακτική για τους μήνες Ιούλιο-Σεπτέμβριο 2017, να στείλουν άμεσα στο gtheocha@csd.auth.gr τον Φορέα Υποδοχής που έχουν επιλέξει,  καθώς και τον κωδικό θέσης από το σύστημα διαχείρισης της Πρακτικής Άσκησης ΑΤΛΑΣ.