Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση-αντικατάσταση φοιτητή

Μετά την οικειοθελή αποχώρηση του κ. Β. Λιούτα τη θέση του στην Πρακτική άσκηση παίρνει ο κ. Κ. Καρανάσος, πρώτος επιλαχών στην κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα.