Ανακοίνωση θέσεων πρακτικής άσκησης και υποβολής αιτήσεων

“Το Τμήμα Πληροφορικής συμμετέχει για πρώτη φορά από φέτος στο πρόγραμμα“Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014 – 2020.. Το πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να ασκηθούν για χρονικό διάστημα από έναν έως τρεις μήνες (σε καθεστώς ημιαπασχόλησης σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους φορείς, που παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης, χωρίς οικονομική και ασφαλιστική υποχρέωση των φορέων υποδοχής (εργοδότης των ασκούμενων είναι ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ). Το πρόγραμμα έχει στόχο να προσφέρει στους φοιτητές εργασιακή εμπειρία και να τους φέρει σε επαφή με πιθανούς μελλοντικούς χώρους εργασίας.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής:

  • Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι επιλεγόμενο μάθημα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (NGE-07-02-151) και αντιστοιχεί σε 5 ECTS χωρίς να υπάρχει βαθμολογία και χωρίς να συνεισφέρει στο βαθμό πτυχίου.
  • Προσφέρεται στο 7ο και εναλλακτικά στο 8ο εξάμηνο.
  • Ως περίοδοι πρακτικής άσκησης έχουν καθοριστεί: (α) Μάρτιος-Μάιος και (β) Ιούλιος-Σεπτέμβριος.
  • Υπεύθυνος Καθηγητής του Μαθήματος είναι ο Αναπλ. Καθηγητής Ελευθέριος Αγγελής και επόπτες από κάθε κατεύθυνση τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος: Δ. Βράκα, Π. Νικοπολιτίδη, Σ. Δημητριάδη και Ν. Νικολαΐδη. Γραμματειακή Υποστήριξη η κ. Γ. Θεοχάρη ( gtheocha@csd.auth.gr)
  • Οι διαθέσιμες θέσεις για την τρέχουσα περίοδο 2015-2016 είναι 20.

Καλούμε τους φοιτητές που ενδιαφέρονται για πρακτική άσκηση στα παραπάνω πλαίσια να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμπληρώνοντας μέχρι τις 7/3/2016  τη φόρμα εδώ

Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από περισσότερους από 20 φοιτητές, θα υπάρξει επιλογή με ακαδημαϊκά κριτήρια . Επίσης στην περίπτωση που ένας φοιτητής επιλεγεί για πρακτική μέσω της παραπάνω διαδικασίας, αυτό αυτόματα θα αντιστοιχεί στη δήλωση του συγκεκριμένου μαθήματος χωρίς να χρειάζεται ο φοιτητής να το έχει δηλώσει στην κανονική δήλωση μαθημάτων (με καταληκτική ημερομηνία 29/2/2016).

Βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση

Γεωργία Θεοχάρη: τηλ. 2310-998164, email: gtheocha@csd.auth.gr

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ: τηλ. 2310-997067