Ανακοίνωση για αιτήσεις για θέση Πρακτικής Άσκησης εκτός του Προγράμματος ΕΣΠΑ

Ο Φορέας Υποδοχής «Interworks.cloud» επιθυμεί να απασχολήσει 1 προπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια του Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ  για Πρακτική Άσκηση με έναρξη από τον Νοέμβριο και για έξι μήνες. Η εταιρεία είναι ένας ραγδαίος αναπτυσσόμενος προμηθευτής και διανομέας υπηρεσιών cloud, εξυπηρετώντας επιχειρήσεις όλων των μεγεθών στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Προσφέρει μια σειρά από IaaS (cloud datacenters, cloud servers, cloud VPS κ.λπ.), SaaS (backup, υπηρεσίες προστασίας από ιούς κ.λπ.) και PaaS (cloud databases, cloud firewalls , κ.λπ.) μέσω του οικοσυστήματος μεταπωλητών και διανομέων σε όλο τον κόσμο.

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα της ΔΑΣΤΑ.