Ανακοίνωση για αιτήσεις για θέση Πρακτικής Άσκησης εκτός του Προγράμματος ΕΣΠΑ-Bluchip

Η εταιρειά Bluchip, με έδρα στην Θεσσαλονίκη, η οποία δραστηριοποιείται από το 2010 στην κατασκευή και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων επιθυμεί να απασχολήσει ένα προπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια από το Τμήμα Πληροφορικής για εξάμηνη πρακτική άσκηση.

Η μηνιαία αμοιβή θα είναι 250 € μικτά (239,89 € καθαρή μηνιαία αμοιβή + 10,11 € ΙΚΑ).

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα της ΔΑΣΤΑ.