Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση- Απρίλιος-Ιούνιος 2017

Σας ανακοινώνουμε ότι οι παρακάτω φοιτητές  σε αλφαβητική σειρά έχουν επιλεγεί για το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΠΘ* για τη χρονική περίοδο Απρίλιος-Ιούνιος:

 1. Γκάγκος Πολυδεύκης
 2. Δημήτριος Κονδυλίδης
 3. Λαμτζίδης Ηλίας
 4. Λουβουλίνας Αναστάσιος
 5. Μαμάης Νικόλαος
 6. Μαρτινοπούλου Ευσταθία
 7. Μηνάς, Αδαμάντιος
 8. Μητσοπούλου Ειρήνη
 9. Μουστάκας Αριστείδης              
 10. Μπάρδος Κρίστι
 11. Νούλης Αριστείδης
 12. Ντουβαλέτη Μαρία
 13. Οικονομίδης Ιωακείμ
 14. Παντελίδου Κυριακή-Νεκταρία
 15. Σαϊτας – Ζαρκιάς Κων/νος  
 16. Ταραμάς Στέφανος
 17. Τσανακτσίδης Γεώργιος
 18. Χατζηαντωνίου  Νικόλαος

 

 Έως τη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13/3/2017, στις 10:00 πμ στον Ημιώροφο του Τμήματος Πληροφορικής –Γραφείο 9, θα πρέπει (αφού έχετε μιλήσει με τους φορείς) να στείλετε τον κωδικό θέσης από το Σύστημα ΑΤΛΑΣ στο gtheocha@csd.auth.gr  που έχετε καταλήξει.

*Το Πρόγραμμα “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.”, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014 – 2020.