Πρακτική Άσκηση Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ

Σας υπενθυμίζουμε τη δυνατότητα εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης σε φορείς, οργανισμούς και εταιρίες εντός Θεσσαλονίκης, αλλά ειδικά και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, και εκτός Θεσσαλονίκης.

Μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ,  οι χρονικές περίοδοι που μπορείτε να κάνετε την Πρακτική σας είναι είτε Απρίλιος-Ιούνιος είτε Ιούλιος Αύγουστος αλλά η προεργασία για αναζήτηση φορέα πρέπει να αρχίσει από τον Ιανουάριο του 2020 αν όχι νωρίτερα.

Μπορείτε όμως καθόλη τη διάρκεια του έτους να εκπονείτε πρακτική εκτός προγράμματος ΕΣΠΑ, μετά από απευθείας επαφή με φορείς, αρκεί να είναι τουλάχιστον τρίμηνης διάρκειας με μερική απασχόληση.

Φοιτητής/τρια δε μπορεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση σε Φορείς Υποδοχής που ανήκουν σε συγγενικά του/ της πρόσωπα (ή σε Φορείς Υποδοχής στους οποίους εργάζονται συγγενικά του/ της πρόσωπα) για δεοντολογικούς λόγους.

Η Πρακτική άσκηση είναι σημαντική γιατί:

  • Αποτελεί την πρώτη ευκαιρία απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για έναν φοιτητή που επιθυμεί να εφαρμόσει το αντικείμενο των σπουδών του στην πράξη.
  • Προετοιμάζει τον φοιτητή για την είσοδό του στην αγορά εργασίας και τον εξοικειώνει με τις συνθήκες που επικρατούν.
  • Βοηθά τους φοιτητές που συμμετέχουν να εμπλουτίζουν το βιογραφικό τους για μελλοντική απασχόληση.
  • Οδηγεί συχνά σε πρόταση συνέχισης της συνεργασίας. Την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 9 τέτοιες περιπτώσεις.

Βοηθητικοί σύνδεσμοι:

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8429

https://www.csd.auth.gr/category/praktiki-askisi/

https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=3&id=606

https://atlas.grnet.gr/  (περιέχει ενδιαφερόμενους φορείς)