Ανακοίνωση θέσης πρακτικής άσκησης στη Γερμανία

Η εταιρεία Shining3D προσφέρει θέση Erasmus+ πρακτικής άσκησης για 4 μήνες στα γραφεία της στην Στουτγκάρδη με κύριο θέμα την ανάπτυξη δικτύων τεχνητής νοημοσύνης για εφαρμογές τρισδιάστατης σάρωσης και δη για εφαρμογές οδοντιατρικής. Η υλοποίηση και βελιστοποίηση των δικτύων τεχνητής νοημοσύνης θα αναπτυχθεί με σκοπό την αυτοματοποίηση της επεξεργασίας των δεδομένων μετά την αποτύπωσή τους από τον σαρωτή.

Ο/η ενδιαφερόμενος θα ήταν καλό να έχει εμπειρία στην έρευνα και εκπαίδευση, βελτιστοποίηση και αρχιτεκτονική δικτύων τεχνητής νοημοσύνης, και ιδανικά στην επεξεργασία 3Δ δεδομένων σε μορφή point cloud, mesh και TSDF.

Επιπλέον της χορηγίας του Erasmus+ θα προσφέρονται στον ενδιαφερόμενο από την εταιρεία 500 ευρώ/μήνα για τα καλύψουν τα έξοδα διαμονής του στην Γερμανία.

Μια πιο γενική περιγραφή για τη θέση υπάρχει επίσης και στο erasmusintern.org:

https://erasmusintern.org/traineeship/artificial-intelligence-ai-integration-assistant

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τον Καθ. Ι. Πήτα (pitas@csd.auth.gr) για μία πιο λεπτομερή ενημέρωση επί του θέματος.

Το πρόγραμμα Erasmus+ χρηματοδοτεί την μετακίνηση και μεταπτυχιακών φοιτητών ή υπ. διδακτόρων για πρακτική άσκηση.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι στις 22 Νοεμβρίου 2019. Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος Erasmus βρίσκεται στον σύνδεσμο: https://eurep.auth.gr/el/node/1737