Προκήρυξη έξι θέσεων υποψηφίων διδακτόρων

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης προκηρύσσει έξι (6) θέσεις  υποψηφίων  διδακτόρων  στις  παρακάτω  περιοχές:

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Ανάκτηση Πληροφορίας από τον Παγκόσμιο Ιστό και Βιβλιομετρία»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Εφαρμογές στην ανάλυση, σύνθεση και πολυμεσική μάθηση της Βυζαντινής Μουσικής»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Διαχείριση Δεδομένων σε Κάρτες Γραφικών»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Κατανεμημένη Τεχνητή Νοημοσύνη»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Περιρρέουσα Ευφυία»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Δίκτυα Επικοινωνιών»  

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 19 Μαΐου 2017 τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση στην οποία μεταξύ άλλων να φαίνεται η επιστημονική τους περιοχή για την οποία ενδιαφέρονται.
  2. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να φαίνεται πέραν των βιογραφικών στοιχείων η επιστημονική τους δραστηριότητα (διδακτική, ερευνητική, συγγραφική).
  3. Αντίγραφο πτυχίου συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Αν αποκτήθηκε στην αλλοδαπή και την πράξη αναγνωρίσεως από το ΔΟΑΤΑΠ. Λοιποί τίτλοι σπουδών.
  4. Τυχόν πιστοποιητικά των ξένων γλωσσών, που γνωρίζουν.
  5. Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον 2).
  6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  7. Δύο φωτογραφίες.

Τηλέφωνα Γραμματείας: 2310-998930, 998410.