Υποστήριξη διδακτορικης διατριβής κ. K. Kυριακόπουλου

Την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018, ώρα 10:00, στην Αίθουσα Η3 στον ημιώροφο του τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ., ο υποψήφιος διδάκτορας κος K. Κυριακόπουλος θα υποστηρίξει τη διδακτορική του διατριβή με θέμα:

“Ευφυή πρωτόκολλα για δίκτυα πρόσβασης και κορμού – Intelligent protocols for access and backbone networks”
που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Γ. Παπαδημητρίου
 
Η συμβουλευτική τριμελής επιτροπή αποτελείται από τους:
Παπαδημητρίου Γεώργιος, Νικοπολιτίδης Πέτρος και Καρατζά Ελένη.
 
Η επταμελής εξεταστική επιτροπή:

Παπαδημητρίου Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ. (επιβλέπων)
Νικοπολιτίδης Πέτρος, Επίκουρος καθηγητής Πληροφορικής Α.Π.Θ.
Πλέρος Νικόλαος, Αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ.
Πετρίδου Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Βέργαδος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμ. Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Ψάννης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Εφαρμ. Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Παπαπέτρου Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων