ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΕΦΕ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” σχετικά με τη χορήγηση 9 υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε συγκεκριμένα πανεπιστήμια των ΗΠΑ και Καναδά, στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας του Κέντρου με τα εν λόγω Πανεπιστήμια.
 
Η υποτροφία αφορά σε πτυχιούχους (εσωτερικού και εξωτερικού – αναγνωρισμένων από ΔΟΑΤΑΠ) και τελειοφοίτους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών (αποφοίτηση έως τον Ιούλιο 2018) ΑΕΙ των κλάδων Πληροφορικής και Μηχανικών Η/Υ. Η υποτροφία χορηγείται για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης για έως 3 έτη.
 
Στην ιστοσελίδα του Κέντρου (Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών) βρίσκονται αναρτημένες όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις ερευνητικές περιοχές (με τα στοιχεία επικοινωνίας του/της ερευνητικά υπευθύνου), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής, καθώς και η αίτηση.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 22 Δεκεμβρίου (23:59) μέσω email με θέμα “PhD Scholarships” στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: dkatsamori@iit.demokritos.gr
 
Για οποιαδήποτε απορία/διευκρίνιση εν γένει για το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στοn Υπεύθυνο Εκπαίδευσης του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Γνώσεων και Λογισμικού (SKEL Lab) του Κέντρου, Δρα. Β. Καρκαλέτση (email: vangelis@iit.demokritos.gr Τηλ.: 210 6503197)
 
Για τυχόν διευκρινίσεις όσον αφορά στα κριτήρια των Πανεπιστημίων, ιδιαίτερα όσον αφορά στις εξετάσεις για την Αγγλική γλώσσα, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να στείλουν ερώτημα στην κα Δώρα Κατσαμώρη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: dkatsamori@iit.demokritos.gr