Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής Φωτίου Καλαγάνη

Την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 9:00-10:30, ο υποψήφιος διδάκτορας κ. Καλαγάνης Φώτιος θα υποστηρίξει μέσω τηλεδιάσκεψης τη διδακτορική του διατριβή με θέμα:

«Υπολογιστικές τεχνικές αποκωδικοποίησης σήματος για διεπαφές εγκεφάλου – υπολογιστή στη νευροεργονομία»

που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Νικολάου Λάσκαρη.

Η υποστήριξη θα λάβει μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα Zoom. Ο σύνδεσμος θα σταλεί στο πανεπιστημιακό email σας.

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Λάσκαρης Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ (επιβλέπων)

Νικολαΐδης Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ

Τέφας Αναστάσιος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Τσουμάκας Γρηγόριος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ

Κατσάνος Χρήστος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ

Παναγάκης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ

Νικολόπουλος Σπυρίδων, Ερευνητής Γ’ Βαθμίδας, Ι.Π.ΤΗΛ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)