Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής Παπουτσόγλου Μαρίας

Τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021, ώρα 12:00, η υποψήφια διδάκτορας κ. Μαρία Παπουτσόγλου θα υποστηρίξει μέσω τηλεδιάσκεψης τη διδακτορική της διατριβή με θέμα:

“Στατιστικές μέθοδοι σε δεδομένα δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού (Statistical Methods in Human Resources Competencies Data)”

που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Ελευθέριου Αγγελή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την υποστήριξη ζωντανά στη διεύθυνση:

https://it.auth.gr/el/node/1462

Συμβουλευτική Επιτροπή:
Ελευθέριος Αγγελής, Καθηγητής Α.Π.Θ. (επιβλέπων)
Αθηνά Βακάλη, Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Ιωάννη Σταμέλος, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής
Παναγιώτης Κατσαρός, Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, Καθηγητής ΠΑΜΑΚ
Απόστολος Αμπατζόγλου, Επίκ. Καθηγητής ΠΑΜΑΚ
Γεωργία Καπιτσάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κύπρου