Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής Νικόλαου Στυλιανού

Την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021, ώρα 11:15-13:15, ο υποψήφιος διδάκτορας κ. Στυλιανού Νικόλαος θα υποστηρίξει μέσω τηλεδιάσκεψης τη διδακτορική του διατριβή με θέμα:

 «Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας και Εξαγωγή Πληροφοριών από κείμενα»

 που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Βλαχάβα Ιωάννη.

Η υποστήριξη θα λάβει μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο σύνδεσμος θα σταλεί στο πανεπιστημιακό email σας.

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Βλαχάβας Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ (επιβλέπων)

Βακάλη Αθηνά, Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ

Τσουμάκας Γρηγόριος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ

Εξεταστική Επιτροπή:

Βλαχάβας Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ (επιβλέπων)

Βακάλη Αθηνά, Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ

Τσουμάκας Γρηγόριος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ

Βασιλειάδης Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ

Τέφας Αναστάσιος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ

Κουμπαράκης Μανόλης, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ

Αλετράς Νικόλαος, Lecturer, Computer Science Department University of Sheffield, UK