Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής κ. Bin Liu

Την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 11:00-13:00, ο υποψήφιος διδάκτορας κ. Bin Liu θα υποστηρίξει μέσω τηλεδιάσκεψης τη διδακτορική του διατριβή με θέμα:

«Αντιμετωπίζοντας την Ανισορροπία Κλάσης στα Δεδομένα Πολλαπλών Ετικετών (Addressing Class Imbalance in MultiLabel Data)»,

που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γρηγόριου Τσουμάκα.

Η υποστήριξη θα λάβει μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο σύνδεσμος θα σταλεί στο πανεπιστημιακό email σας.

 

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Γ. Τσουμάκας, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος (επιβλέπων)

Ζ. Κούρνια, Ερευνήτρια Β, Ακαδημία Αθηνών

Ε. Αγγελής, Καθηγητής του Τμήματος

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Γ. Τσουμάκας, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος (επιβλέπων)

Ζ. Κούρνια, Ερευνήτρια Β, Ακαδημία Αθηνών

Ε. Αγγελής, Καθηγητής του Τμήματος

Ι. Βλαχάβας, Καθηγητής του Τμήματος

Δ. Βράκας, Επικ. Καθηγητής του Τμήματος

Α. Παπαδόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος

Κ. Μπλέκας, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων