Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής κ. Αβραάμ Τσαντεκίδη

Τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου, ώρα 10:00-12:00, ο υποψήφιος διδάκτορας κ. Αβραάμ Τσαντεκίδης θα υποστηρίξει μέσω τηλεδιάσκεψης τη διδακτορική του διατριβή με θέμα:

«Τεχνικές Βαθιάς Μάθησης σε Χρηματοοικονομικά Δεδομένα»,

που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Αναστάσιου Τέφα.

Η υποστήριξη θα λάβει μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο σύνδεσμος θα σταλεί στο πανεπιστημιακό email σας.

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Α. Τέφας, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος (επιβλέπων)

Ν. Νικολαΐδης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος

Ν. Λάσκαρης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος

Εξεταστική Επιτροπή:     

Α. Τέφας, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος, μέλος τριμελούς

Ν. Λάσκαρης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος, μέλος τριμελούς

Ν. Νικολαΐδης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος, μέλος τριμελούς

Ι. Βλαχάβας, Καθηγητής του Τμήματος

Κ. Μπλέκας, Καθηγητής ΤΜΗΥΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κ. Ζοπουνίδης, Καθηγητής ΤΜΠΔ, Πολυτεχνείο Κρήτης

Δ. Χρήστου-Βαρσακέλης, Καθηγητής Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας