Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής κ. Δημ. Τυχάλα

Την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου, ώρα 10:00-12:00, ο υποψήφιος διδάκτορας κος Δημήτριος Τυχάλας θα υποστηρίξει μέσω τηλεδιάσκεψης τη διδακτορική του διατριβή με θέμα:

« Χρονοδρομολόγηση εργασιών σε περιβάλλοντα υπολογιστικών νεφών »,

που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη της Ομότιμης Καθηγήτριας κ. Ελένης Καρατζά.

Η υποστήριξη θα λάβει μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο σύνδεσμος θα σταλεί στο πανεπιστημιακό email σας.

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Ε. Καρατζά, Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος (επιβλέπουσα)

Π. Κατσαρός, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος

Α. Γούναρης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος

Εξεταστική Επιτροπή:
     

Π. Κατσαρός, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος, μέλος τριμελούς

Α. Γούναρης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος, μέλος τριμελούς

Γ. Παπαδημητρίου, Καθηγητής του Τμήματος

Ε. Αγγελής, Καθηγητής του Τμήματος

Π. Νικοπολιτίδης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος

Γ. Κεραμίδας, Επικ. Καθηγητής του Τμήματος

Μ. Νικολαΐδου, Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο