Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής Ηλία Μαυρίδη

Την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου, ώρα 10:00-12:00, ο υποψήφιος διδάκτορας κος Ηλίας Μαυρίδης θα υποστηρίξει μέσω τηλεδιάσκεψης τη διδακτορική του διατριβή με θέμα:

« Τεχνολογίες Εικονικοποίησης και Κατανεμημένη Επεξεργασία σε Υπολογιστικά Νέφη »,

που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη της Ομότιμης Καθηγήτριας κ. Ελένης Καρατζά.

Η υποστήριξη θα λάβει μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα Zoom. Ο σύνδεσμος θα σταλεί στο πανεπιστημιακό email σας.

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Ε. Καρατζά, Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος (επιβλέπουσα)

Π. Κατσαρός, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος

Α. Γούναρης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος

Εξεταστική Επιτροπή:
   

Π. Κατσαρός, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος, μέλος τριμελούς

Α. Γούναρης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος, μέλος τριμελούς

Γ. Παπαδημητρίου, Καθηγητής του Τμήματος

Π. Νικοπολιτίδης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος

Θ. Τσιάτσος, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος

Χ. Κατσάνος, Επικ. Καθηγητής του Τμήματος

Σ. Πετρίδου, Επικ. Καθηγητήτρια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας