Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής Αθανάσιου Λαγόπουλου

Την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021, ώρα 13:00-15:00, ο υποψήφιος διδάκτορας κος Αθανάσιος Λαγόπουλος θα υποστηρίξει μέσω τηλεδιάσκεψης τη διδακτορική του διατριβή με θέμα:

«Ανακάλυψη Γνώσης από Επιστημονικές Δημοσιεύσεις»

που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γρηγόριου Τσουμάκα.

Η υποστήριξη θα λάβει μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης.  Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί στο email σας.

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Γρηγόριος Τσουμάκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. (επιβλέπων)

Αθηνά Βακάλη,  Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Ιωάννης Βλαχάβας, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Εξεταστική Επιτροπή:
Γρηγόριος Τσουμάκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. (επιβλέπων)
Αθηνά Βακάλη,  Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Ιωάννης Βλαχάβας, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Ελένη Καλδούδη, Καθηγήτρια Δ.Π.Θ.
Ευάγγελος Κανούλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Άμστερνταμ

Γεώργιος Μεδίτσκος, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Απόστολος Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.