Παρουσίαση διδακτορικής διατριβής Παπαγιαννοπούλου Ειρήνης

Την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021, ώρα 13:00 μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα zoom, η υποψήφια διδακτόρισσα κ. Παπαγιαννοπούλου Ειρήνη θα υποστηρίξει τη διδακτορική της διατριβή με θέμα:

«Τεχνικές Εξαγωγής Φράσεων Κλειδιών»
που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Αναπλ. Καθηγητή κ. Γρηγορίου Τσουμάκα.

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν την παρουσίαση πρέπει να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://authgr.zoom.us/j/96133303694?pwd=VjI5cFVnZFRYTFc2ZXVQOXEwWEsyQT09
Meeting ID: 961 3330 3694
Passcode: 242708

 

Εξεταστική Επιτροπή

Γρηγόριος Τσουμάκας, [Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής (επιβλέπων)]
Ιωάννης Βλαχάβας, (Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής)
Νικόλαος Βασιλειάδης, (Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής)

Αθηνά Βακάλη, (Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής)
Απόστολος Παπαδόπουλος, (Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής)
Ευάγγελος Καρκαλέτσης, (Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”)
Μιχαήλ Βαζιργιάνης, (Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής  Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών)