Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κ. Ευαγγελίας Χατζηαναγνώστου

Την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου, ώρα 15:00-17:00, η υποψήφια διδάκτορας κ. Ευαγγελία Χατζηαναγνώστου  θα υποστηρίξει μέσω τηλεδιάσκεψης τη διδακτορική της διατριβή με θέμα:

«Σχεδίαση και βελτιστοποίηση ολοκληρωμένων πλασμο-φωτονικών αισθητήρων»,

που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη της Αν. Καθηγήτριας κ. Αμ. Μήλιου, στον Τομέα Δικτύων Επικοινωνιών και Ανάλυσης Πληροφοριών και το Εργαστήριο Δικτύων και Συστημάτων Επικοινωνιών (NetCom Lab), του Τμήματος Πληροφορικής.

Η υποστήριξη θα λάβει μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο σύνδεσμος θα σταλεί στο πανεπιστημιακό email σας.

Συμβουλευτική Επιτροπή:


Αμαλία Μήλιου,
Αν. Καθηγήτρια  ΑΠΘ (επιβλέπουσα)

Νικόλαος Πλέρος, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ

Κωνσταντίνος Βυρσωκινός, Επ. Καθηγητής ΑΠΘ

Εξεταστική Επιτροπή:


Αμαλία Μήλιου,
Αν. Καθηγήτρια  ΑΠΘ (επιβλέπουσα)

Νικόλαος Πλέρος, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ

Κωνσταντίνος Βυρσωκινός, Επ. Καθηγητής ΑΠΘ

Γεώργιο Παπαδημητρίου, Καθηγητής ΑΠΘ

Παναγιώτης Πατσαλάς, Καθηγητής ΑΠΘ

Ελευθέριος Λοιδωρίκης, Καθηγητής ΠΙ

Κυριάκος Ζωιρός, Αν. Καθηγητής ΔΠΘ