Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής κ. Παρασκευή Νούση

Την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου, ώρα 11:00-13:00, η υποψήφια διδάκτορας κ. Παρασκευή Νούση θα υποστηρίξει μέσω τηλεδιάσκεψης τη διδακτορική της διατριβή με θέμα:

«Μεθοδολογίες Επιβλεπόμενης και Μη Επιβλεπόμενης Βαθιάς Μάθησης»,

που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Αναστάσιου Τέφα.

Η υποστήριξη θα λάβει μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο σύνδεσμος θα σταλεί στο πανεπιστημιακό email σας.

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Α. Τέφας, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος (επιβλέπων)

Ν. Νικολαΐδης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος

Ι. Πήτας, Καθηγητής του Τμήματος

Εξεταστική Επιτροπή:     

Α. Τέφας, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος, μέλος τριμελούς

Ι. Πήτας, Καθηγητής του Τμήματος, μέλος τριμελούς

Ν. Νικολαΐδης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος, μέλος τριμελούς

Κ. Κοτρόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος

Γ. Τσουμάκας, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος

Χ. Νίκου, Καθηγητής ΤΜΗΥΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ν. Μητιανούδης, Αναπλ. Καθηγητής ΤΗΜΜΥ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης