Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής Κωνσταντίνου Γεωργιάδη

Την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021, ώρα 09:00-10:30, ο υποψήφιος διδάκτορας κ. Γεωργιάδης Κωνσταντίνος θα υποστηρίξει μέσω τηλεδιάσκεψης τη διδακτορική του διατριβή με θέμα:

«Υπολογιστικές τεχνικές αναπαράστασης πολυκαναλικού εγκεφαλογραφήματος για διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή»

που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Λάσκαρη Νικόλαου.

Η υποστήριξη θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα zoom. Ο σύνδεσμος θα σταλεί στο πανεπιστημιακό email σας.

 

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Λάσκαρης Νίκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ. (επιβλέπων)

Νικολαΐδης Νίκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

Τέφας Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

 

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Κοτρόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

Παναγάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ

Χουβαρδά Ιωάννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.

Νικολόπουλος Σπύρος, Ερευνητής Βαθμίδας Γ, Ι.Π.ΤΗΛ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)