Πανεπιστημιακό email

Παρακαλούνται οι φοιτητές του ΠΜΣ που βρίσκονται στο 1ο εξάμηνο σπουδών να στείλουν άμεσα email στο athbasil@csd.auth.gr με το ονοματεπώνυμο, το ΑΕΜ και το πανεπιστημιακό email τους (username@csd.auth.gr).

Σε περίπτωση που δεν έχουν πανεπιστημιακό email, καλούνται να επισκεφτούν το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου, για την έκδοσή του.

Από τη Γραμματεία