Θερινο Σχολείο Κώδικα Μονάδας Αριστείας ΕΛΛΑΚ Α.Π.Θ.

Δειτε περισσότερα για το θερινό σχολείο εδώ