Παρουσίαση κατευθύνσεων του ΠΜΣ

Την Πέμπτη 19/5/2011 στον ημιόροφο του κτιρίου Βιολογίας και ώρες 2-6 μμ, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των κατευθύνσεων του ΠΜΣ. Από τους υπεύθυνους της κάθε κατεύθυνσης θα παρουσιαστούν τα εργαστήρια του Τμήματος, οι ερευνητικές δραστηριότητες και τα προγράμματα καθώς και τα θέματα των διπλωματικών εργασιών που θα ανατεθούν στους φοιτητές το επόμενο εξάμηνο.

 Η σειρά με την οποία θα γίνουν οι παρουσιάσεις είναι η ακόλουθη:

1. Ψηφιακά Μέσα

2. Επικοινωνιακά Συστήματα και Τεχνολογίες

3. ΤΠΕΕ

4. Πληροφοριακά Συστήματα.

Η εκδήλωση απευθύνεται στους πρωτοετείς φοιτητές του ΠΜΣ και σε όποιον ενδιαφέρεται να την παρακολουθήσει.

Από τη γραμματεία του ΠΜΣ