Βιβλιάρια Σπουδών και έκδοση πανεπιστημιακού email

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές του ΠΜΣ, που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους, να προσέλθουν στη γραμματεία από την Τετάρτη 12/10/2011 και ώρες 11-12 πμ, για να παραλάβουν το βιβλιάριο σπουδών τους καθώς και το δελτίο ενεργοποίησης για την έκδοση πανεπιστημιακού email.