Ορισμός εκπροσώπων στην Σύγκλητο και στη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του ΑΠΘ

Παρακαλούνται οι ενεργοί μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ του Τμήματος Πληροφορικής καθώς και οι ενεργοί υποψήφιου διδάκτορες να ενημερωθούν από τα συνημμένα έγγραφα σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπων στη Σύγκλητο του ΑΠΘ και στην Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης.

Συνημμένο 1

Συνημμένο 2

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ