Ανανέωση εγγραφής για τους φοιτητές του 2ου εξαμήνου

Από Δευτέρα 10/3/2014 έως και Δευτέρα 17/3/2014 και μόνον 11-12 πμ θα γίνει η ανανέωση εγγραφής των φοιτητών του 2ου εξαμήνου του ΠΜΣ.

Πριν από κάθε ενέργεια παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο τηλέφωνο 2310998930.