Ανανέωση εγγραφής για το Ε’ εξάμηνο σπουδών

Από την Γραμματεία ανακοινώνεται ότι η ανανέωση εγγραφής για τους φοιτητές Ε’ εξαμήνου(β’ δόση διδάκτρων) θα γίνεται στην γραμματεία του μεταπτυχιακού από 30-11-2015 έως 3-12-2015 σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες.