Ανανέωση εγγραφής για το Δ’ εξάμηνο σπουδών – Δήλωση Μαθημάτων και διπλωματικής

Ανακοινώνεται ότι η ανανέωση εγγραφής για το Β’ εξάμηνο θα γίνει από 5-3-2015 έως 10-3-2015 στη γραμματεία του ΠΜΣ.
Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://sis.auth.gr/ από 11-3-2015 έως 17-3-2015

Για να κάνετε δήλωση μαθημάτων θα πρέπει:
α) να έχετε κάνει ανανέωση εγγραφής
β) θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τον ιδρυματικό λογαριασμό σας https://sis.auth.gr/

Έντυπο δήλωσης διπλωματικής θα βρείτε εδώ

Εκτυπώνετε την ηλεκτρονική δήλωση μόλις την αποστείλετε, για να την έχετε ως αποδεικτικό, εφόσον χρειαστεί