Ανανέωση εγγραφής και δήλωση διπλωματικής εργασίας 3ου και 5ου εξαμήνου

Από Δευτέρα 21/10/2013 έως Τετάρτη 23/10/2013 και μόνον 11-12 πμ καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του 3ου και 5ου εξαμήνου να προσέλθουν στη Γραμματεία για να ανανεώσουν την εγγραφή τους και να δηλώσουν την διπλωματική τους εργασία.

Έντυπο ανανέωσης εγγραφής και δήλωσης διπλωματικής σε doc

Πριν από κάθε ενέργεια παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο τηλέφωνο 2310998930.

Οι δηλώσεις μαθημάτων θα γίνουν ηλεκτρονικά σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν.

Παρακαλούνται όσοι δεν έχουν ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό email, να φροντίσουν για την ενεργοποίησή του ώστε να μπορέσουν να καταθέσουν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων.

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ