Ανανέωση εγγραφής και δήλωση διπλωματικής εργασίας 3ου και 5ου εξαμήνου

Από Δευτέρα 06/10/2014 έως Παρασκευή 10/10/2014 και μόνον 11-12 πμ καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του 3ου και 5ου εξαμήνου να προσέλθουν στη Γραμματεία για να ανανεώσουν την εγγραφή τους και να δηλώσουν την διπλωματική τους εργασία.

Έντυπο ανανέωσης εγγραφής και δήλωσης διπλωματικής σε doc

Πριν από κάθε ενέργεια παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο τηλέφωνο 2310998930.

Οι δηλώσεις μαθημάτων θα γίνουν ηλεκτρονικά σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν.

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ