Ανανέωση εγγραφής Α’ και Γ’ εξάμηνο σπουδών

Από την Γραμματεία ανακοινώνεται ότι η ανανέωση εγγραφής για τους φοιτητές Α’ και Γ’ εξαμήνου (β’ δόση διδάκτρων) θα γίνεται στην γραμματεία του μεταπτυχιακού από 30-11-2015 έως 3-12-2015 σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες.