Ανανέωση εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων 3ου και 5ου εξαμήνου

Από Δευτέρα 15/10/2012 έως Παρασκευή 19/10/2012 και μόνον 11-12 πμ θα γίνουν οι δηλώσεις μαθημάτων και διπλωματικής εργασίας των φοιτητών του 3ου και 5ου εξαμήνου του ΠΜΣ.

Πριν από κάθε ενέργεια παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο τηλέφωνο 2310998930

Η δήλωση μαθημάτων σε doc