Θέση για υποψήφιο διδάκτορα σε ερευνητικό πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ Στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Θέση για υποψήφιο διδάκτορα σε ερευνητικό πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ

Η Γενετική Αρχιτεκτονική του Σακχαρώδους Διαβήτη Τύπου 2. Προδιάθεση, Αντιμετώπιση και Πρόβλεψη των Επιπλοκών.

Θέση για υποψήφιο διδάκτορα σε ερευνητικό πρόγραμμα “ΘΑΛΗΣ”

Πρόκειται να καλυφθεί μία (1) χρηματοδοτούμενη θέση υποψηφίου διδάκτορα στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (ΤΜΒ&Γ, http://www.mbg.duth.gr) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) στα πλαίσια ερευνητικού έργου που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “ΘΑΛΗΣ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση” (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου ΠΘΠΑ.

Το ερευνητικό έργο έχει τίτλο: “GR-DIAGENES: The Genetic Architecture of Type 2 Diabetes Mellitus in the Greek Population” και εκπονείται με συνεργασία ερευνητικών ομάδων από το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκη, το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς επίσης και με το Computer Science Department του Rensselaer Polytechnic Institute (Troy NY, USA) και το Department of Pediatrics του McGill University (Montreal, Canada). Για πληρέστερη ενημέρωση επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: http://www.gr-diagenes.eu/.

Το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής βρίσκεται στο πεδίο της Βιοπληροφορικής και αφορά την στατιστκή ανάλυση γονοτυπικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας, καθώς και την ανάπτυξη αλγορίθμων και λογισμικού για την επεξεργασία τέτοιων δεδομένων. Ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος/α πρέπει να άριστος προγραμματιστής/ρια σε μία ή περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού (πχ C, Java, Matlab, Perl) και να έχει παρακολουθήσει μαθήματα στατιστικής ανάλυσης δεδομένων, βιοστατιστικής και/ή βιοπληροφορικής. Απαραίτητη είναι και η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επιβλέπουσα της διδακτορικής διατριβής θα είναι η Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Περιστέρα Πάσχου στο ΤΜΒ&Γ του ΔΠΘ (http://utopia.duth.gr/~ppaschou/) σε συνεργασία με τον Καθηγητή κ. Πέτρο Δρινέα στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Rensselaer Polytechnic Institute (http://www.cs.rpi.edu/~drinep/) .

O ενδιαφερόμενος υποψήφιος/α πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ) προκειμένου να εγγραφεί στο πρόγραμμα υποψηφίων διδακτόρων του ΤΜΒ&Γ του ΔΠΘ. Κατ’εξαίρεσην μπορεί να γίνουν δεκτοί και υποψήφιοι οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι ΜΔΕ εφόσον έχουν διακριθεί στις σπουδές τους όπως αυτό αποδεικνύεται από τον βαθμό του πτυχίου τους (πχ άνω του οκτώ (8)) ή από την δημοσίευση τουλάχιστον μίας (1) εργασίας τους σε αναγνωρισμένο διεθνές περιοδικό.

Oι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Περιστέρα Πάσχου στέλνοντας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ppaschou@mbg.duth.gr. Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε Η εξέταση των αιτήσεων θα αρχίσει στις 11 Φεβρουαρίου 2013. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές και μετά από αυτή την ημερομηνία, εφόσον η θέση δεν έχει πληρωθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://my.ceid.upatras.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=3054&Itemid=1

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ