Μάθημα κ. Παλαιγεωργίου

Το μάθημα του κ. Παλαιγεωργίου «Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση» δεν θα διεξαχθεί σήμερα, 6/4/2011, λόγω ασθενείας του διδάσκοντα.

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ