Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών του ΠΜΣ

Την Τετάρτη 10/10/2012 στην αίθουσα Β στον ημιόροφο του κτιρίου Βιολογίας και ώρες 10-11.30 πμ, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή των πρωτοετών μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ.

Η εκδήλωση απευθύνεται στους πρωτοετείς φοιτητές του ΠΜΣ και σε όποιον ενδιαφέρεται να την παρακολουθήσει.

Από τη γραμματεία του ΠΜΣ