Τροποποίηση προγράμματος εξεταστικής Ιουνίου

Λόγω βλάβης του συστήματος ψύξης στο Παράρτημα της Εθνικής Αντίστασης 16, οι εξετάσεις θα γίνουν 
εξ ολοκλήρου στο campus.

Προσοχή εκτός από αλλαγές σε αίθουσες, υπάρχουν και μικρές αλλαγές στις ώρες των εξετάσεων.

Δείτε το νέο πρόγραμμα εδώ