Μετάθεση μαθημάτων Τρίτης 16/11/2010

Την Τρίτη 16/11/10 θα γίνει κατάληψη στο Τμήμα Πληροφορικής.

Λόγω της κατάληψης, το μάθημα «Σημασιολογικός Ιστός» της Τρίτη 16/11/10 μετατίθεται για την Πέμπτη 18/11/10, την ίδια ώρα (9-11:30) στο Εργαστήριο Γ του Τμήματος Πληροφορικής, στον ημιόροφο του κτιρίου Βιολογίας.

Το ίδιο ισχύει και για το μάθημα «Μηχανική Μάθηση» του κ. Ι. Βλαχάβα, το οποίο θα γίνει αμέσως μετά, στις 11:30, την Πέμπτη 18/11, στην ίδια αίθουσα (Γ).

Τα μαθήματα «Υπολογιστική Νοημοσύνη -Στατιστική Μάθηση» του κ. Τέφα και «Επεξεργασία Βιοϊατρικών Σημάτων – Βιοπληροφορική» του κ. Λάσκαρη, μετατίθενται για την Τετάρτη 24/11/10 και ώρες 9-11.30 και 11.30-14.00 αντίστοιχα, σε αίθουσα που θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ